Triglav Kelenčevi in Prelogovi
Foto:Franc Prelog
23.7.2004
Poglejmo za začetek   karto poti prvi del   in karto poti drugi del   in  pregledno karto in opis poti.,  slike še sledijo